Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində TECAN sözün mənası.

I
(Ağcabədi, Bolnisi, Gəncə, Kürdəmir, Salyan, Zəngilan)
bax tejan I. – Tecanda pendir olur (Ağcabədi); – Pendiri qabaxcan duzduyuf tecana yığırıx, so:ra motala basırıx (Zəngilan); – Pendiri tecan saxlar, arvadı əri (Salyan)
II
(Qazax)
çox yeyən, yekəqarın. – Tecan Əsgər kirvəliyi pozdu
← TAZ

(Quba) nazik, uzun tir. – Meşədən üç taz getirdim

TECAV →

(Zəngilan) bax tejab. – Pilə tecavnan yaxşı bişir