Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAGİR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ fars. ] köhn. Bir, yaxud bir neçə şəxs tərəfindən növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən son beyti və ya beytləri təkrar edən adam.
← VAGİNİ́ZM

is. [lat.] Qadınlarda xarici cinsiyyət orqanlarının yüksək həssaslığı

VAGİRƏ →

is. [fars.] köhn. Bir neçə şəxs tərəfindən təkrar olunan son beyt və ya beytlər