Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABIRLI sözün sinonimləri.