Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MICI-MICI

  (Meğri) yavaş-yavaş. – Mıcımıcı sürəcəm malları, niyaran olmaginən

  Tam oxu »
 • MICIXLAMAĞ

  (Qazax) əzmək. – Əmim üzümü mıcıxlıyıf, hamısını qava doldurdu

  Tam oxu »
 • MICILAMMƏY

  (Cəlilabad) qurdalanmaq, işi yavaş görmək. – Mıcılammə, tez qutar, sən alla, bi görəy

  Tam oxu »
 • MICIR

  (Kürdəmir, Şamaxı) tumurcuq

  Tam oxu »
 • MICIRRAMMAĞ

  (Kürdəmir, Şamaxı) tumurcuqlanmaq. – No:ruzdan so:ra ağajdar mıcırranır (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • MICMINMAQ

  (Böyük Qarakilsə) zəif yemək, asta işləmək

  Tam oxu »
 • MIÇIR

  (Şərur) ağacın xırda kökü

  Tam oxu »
 • MIÇUR

  (Zərdab) söyüdün nazik çubuqları. – A bala, axşamlar söyüdün mıçurundan qır, heyvannarın qabağına tök

  Tam oxu »
 • MIDIX

  (Zəngilan) hər işə qarışan

  Tam oxu »
 • MIĞDISI

  (Cəbrayıl) yekəqarın, çoxyeyən

  Tam oxu »
 • MIĞƏT

  mığət verməy: (Cəlilabad) fikir vermək, göz qoymaq. – Tezdənnən mığət vereyəm, heç nə elemeysən, göreyəm ki

  Tam oxu »
 • MIĞI

  (Barana, Borçalı, Qazax) ağcaqanad. – İyun ayında burda mığı çox oler (Borçalı); – Heyvan mığının əlinnən bilmir ki, özün hansı qalınnığa soxsun (Bara

  Tam oxu »
 • MIĞIR

  (Salyan) qarışıqlıq. – Sən bı öyə mığır salma; – Toya mığır salsalar, toy tez dağılar

  Tam oxu »
 • MIĞIR-MIĞIR

  (Salyan) yavaşca, gizlicə. – Bibixanımnan Gülüssan toyda mığır-mığır danışırdı

  Tam oxu »
 • MIĞMIĞ

  (Naxçıvan) ağcaqanad

  Tam oxu »
 • MIĞMIĞA

  (Ağcabədi, Tovuz, Zəngilan) bax mığmığ. – Mığmığa bərk sancır (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • MIĞMIĞI

  (Borçalı, İsmayıllı) bax mığmığ. – Mığmığı qara cücüdü ağılı

  Tam oxu »
 • MIĞRO

  (Culfa, Oğuz) keçmişdə çar üsuli-idarəsində rütbə. – Lap mığro:n dö:rünnən dəm vurur (Oğuz)

  Tam oxu »
 • MIXAŞƏR

  (Zəngilan) tumu çıxarılmış zoğal qurusu. – Mıxaşər bişmişi dadde:lər; – Güllü xala bu il iki put mıxaşər çıxartmışdı

  Tam oxu »
 • MIXÇA

  (Balakən, Qazax, Mingəçevir) paya, şax. – Pamidora mıxça vurmuşam (Balakən)

  Tam oxu »
 • MIXDANBURMA

  (Şəmkir) qarımış (qız). – Öylə bir mıxdanburma qızı var

  Tam oxu »
 • MIXIL

  (Bakı) tövlə, pəyə. – Görürsən ki, hava so:uğdu, həyvannəri niyə doldurmursan mıxılə?

  Tam oxu »
 • MIXIR

  (İmişli) süni təpə. – Mıxırın yanında bi at var

  Tam oxu »
 • MIXLAMA

  (Dəvəçi) bax mixləmə

  Tam oxu »
 • MIXOY

  (Naxçıvan) gic, səfeh

  Tam oxu »
 • MIQQI

  (Şəki) xəsis. – Mıqqı adam qıyımsız olur

  Tam oxu »
 • MIQQIMMAX

  (Meğri) tərpənmək. – Doxdur iynə vuranda Tamara yerinnən bicəkkə də mıqqımmadı

  Tam oxu »
 • MILAX

  (Meğri) budaqlı yığılmış meyvə (nar, heyva və s.). – Durun mılaxlarımızı asın

  Tam oxu »
 • MINCIXLAMAX

  (Qazax) tapdalamaq, tapdayıb əzmək. – Bir az anrıda dur, mamadoru əyağıyın altında mıncıxlama

  Tam oxu »
 • MINDAĞ

  (Sabirabad) budaq

  Tam oxu »
 • MINDARÇA

  (Göyçay) pis iyli yabanı bitki

  Tam oxu »
 • MINDARRIX

  (Cəbrayıl) dəyirman daşlarını fırladan oxun alt tərəfdən pərə keçirildiyi yer. – Dəyirmanın mındarrığı köhnəlib, gərəx’ onu dəyişəm

  Tam oxu »
 • MINDIRCA

  (Ağdam) yabanı zoğal ağacı

  Tam oxu »
 • MINIL

  (Qax) saç

  Tam oxu »
 • MINTAĞ

  (Göyçay) bax mındağ

  Tam oxu »
 • MIR

  (Ucar) deyingən. – Mır adam çox danışan olur

  Tam oxu »
 • MIRAÇAÇO

  (Lənkəran) kərtənkələ

  Tam oxu »
 • MIRAZ

  (Böyük Qarakilsə) istək, arzu

  Tam oxu »
 • MIRDAĞA

  (Meğri) pəncərəsiz ev, daxma. – Şükürün Ernəzirdə bir mırdağası vardı

  Tam oxu »
 • MIRDARÇA

  (Kəlbəcər) yumşaq qabıqlı ağac adı. – Mırdarçadan çovannar çomaq qayrır

  Tam oxu »
 • MIRDAŞA

  (Mingəçevir) bax mırdarça

  Tam oxu »
 • MIRĞA

  (Cənubi Azərbaycan) dərman bitkisi adı. – Nə qədər axdardımsa, mırğa tapa bilmədim

  Tam oxu »
 • MIRĞIZ

  (İmişli, Kürdəmir, Zəngilan) qamışabənzər bataqlıq bitkisi. – Mırğız sulu yerdə olar (Zəngilan); – Qışda bəzən mallara mırğız verərduğ (Kürdəmir); – M

  Tam oxu »
 • MIRIT

  I (Lənkəran) 1. paxıl 2. çoxbilmiş II (Lerik) güvə. – Xəlçiyə mırıt düşib

  Tam oxu »
 • MIRITDAMAĞ

  (Lənkəran) paxıllıq etmək

  Tam oxu »
 • MIRIZ

  (Zəngilan) 1. kinli. – Mırız adamnan aram yoxdu 2. tənbəl. – Mırız kəl kimi nə gözu͂: döyürsən?

  Tam oxu »
 • MIRIZ-MIRIZ

  (Zəngilan) qaş-qabaqlı, hirsli, acıqlı. – Mürsəl kişi oğluna mırızmırız baxırdı

  Tam oxu »
 • MIRQIZ

  (Şamaxı) cavan öküz. – İki mırqızzar durub yan-yana

  Tam oxu »
 • MIRMIRI

  (Zərdab) ağ balıq. – Balığ köylümə düşmüşdü, tornan bir mırmırı tutdum

  Tam oxu »
 • MIRT

  (Gədəbəy, Qazax, Qarakilsə) kif, çirk. – Tejən mırt bağlıyıfdı (Qazax); – Mırt basıf eğme:i təmiccə (Gədəbəy); – Bağışdayın, eymənin mırtı buraları ba

  Tam oxu »