Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PÜÇÜX’MƏX’

  (Qarakilsə, Meğri) fikrə dalmaq. – Ə, Səməd dayı, niyə həylə püçüx’- müsən?

  Tam oxu »
 • PÜFƏ

  I (Əli Bayramlı, Salyan, Tovuz) 1. yonqar (Əli Bayramlı, Salyan). – İrəndənin ağzınnan çıxır püfə (Əli Bayramlı); – Püfə taxdadan tez yanar (Salyan);

  Tam oxu »
 • PÜFƏRƏX’

  (Cəbrayıl) tez, cəld

  Tam oxu »
 • PÜFÜRÜK

  (Zaqatala) puç (qoza, fındığa aiddir)

  Tam oxu »
 • PÜX’DƏRMƏX’

  (Qazax, Şəmkir, Tovuz) eşmək. – Nəziy ifləri püx’dərerik kin, sonra işdə:ndə qırılmasın (Tovuz)

  Tam oxu »
 • PÜK

  (Oğuz) mamır

  Tam oxu »
 • PÜKCƏ

  pükcə çiçəyi: (Qazax) yabanı bitki adı. – Pükcə çiçəyini toplamağ asandı

  Tam oxu »
 • PÜKÜRƏM

  (Şəmkir) otluq (yer). – Burya girmə, pükürəmdi, ilan-çiyan olar

  Tam oxu »
 • PÜLƏMİD

  (Bakı) b ax pələmird. – Uşağ çox püləmiddi

  Tam oxu »
 • PÜLK

  (Gəncə) lax (yumurta)

  Tam oxu »
 • PÜLÜCÜK

  (Şərur) qarğıdalı dənələrinin yerləşdiyi hissə

  Tam oxu »
 • PÜLÜX’

  (Gədəbəy) kök (heyvan). – Bu çox pülüx’ heyvandı

  Tam oxu »
 • PÜLÜŞ

  (Salyan) puçal (çaya aiddir). – Zəkiyə, çaynikdən çayın pülüşün at gessin Pülüşdən çıxmax (Cəbrayıl) – yanıb qabarmaq, suluqlamaq

  Tam oxu »
 • PÜLÜŞÜX’

  pülüşüx’ çıxmax: (Qarakilsə) yanıb suluqlamaq. – Dərisi pülüşüx’ çıxıp

  Tam oxu »
 • PÜNƏ

  I (Lənkəran) bax purna II (Balakən) çəltik kəpəyi

  Tam oxu »
 • PÜRÇÜKLÜ

  (Ağbaba) kök, yerkökü

  Tam oxu »
 • PÜRÇÜM

  (Salyan) nöqsan. – Nə qədər çalışsan da, işdə pürçüm olur

  Tam oxu »
 • PÜRƏN

  (Ağdam, İmişli, Qax, Mingəçevir, Zəngilan, Zaqatala) bax piran. – Beşimci yuxunu yatıf duranda başdıyıram pürənnən, şaxdan yığıf tofluyuv, onu basdırm

  Tam oxu »
 • PÜRİX’

  (Şəki) təzəcə açmış tut yarpağı

  Tam oxu »
 • PÜRNƏ

  (Ordubad) bax purna. – Soyux dəyən adama pürnə çayı mənfəyətdidi

  Tam oxu »
 • PÜRSƏX’

  (Hamamlı) şaxta. – Bü:n yaman pürsəx’di, malı buraxma çölə

  Tam oxu »
 • PÜRTİM-PÜRTİM

  pürtim-pürtim getməx’: (Qafan) bax pırtım-pırtım olmax. – Yorğan çürüyüb pürtim-pürtim gedir

  Tam oxu »
 • PÜRTÜ

  (Şəki) ağciyər. – İnex’ kesmişdıx, pürtüsüni çıxardıv atdıx, heyləcə xarav olmuşdi

  Tam oxu »
 • PÜRTÜK

  (Oğuz) toz. – Kepqamın üsdündəki pürtükləri çötkə ilə təmizlə

  Tam oxu »
 • PÜRÜX’

  (Şəki) bax pürix’. – Hordan pürüx’ denniyə billıxmı?

  Tam oxu »
 • PÜSDMAHİ

  (Ordubad) torlu (çarqat). – Atam mənə püsdmahi çərqət aldı

  Tam oxu »
 • PÜSƏ

  (Balakən) zibil

  Tam oxu »
 • PÜSƏX’

  (Qazax, Mingəçevir) narın yağış. – Dört gündü püsəx’ başdıyıf

  Tam oxu »
 • PÜSƏMƏRG

  püsəmərg eləməg: (Salyan) 1. hirsləndirmək 2. dilxor eləmək. – Uşağlar səs salıb mə:i püsəmərg elədi

  Tam oxu »
 • PÜSƏNGİLƏMƏK

  (Kürdəmir) narın yağmaq (yağışa aiddir). – Gənə yağış püsəngiləyir, hava çətin açılar

  Tam oxu »
 • PÜSG

  (Zəngilan) bax piskə. – Də:rmanın püsgünə; Çaxçaqqına, püsgünə, Sən köşdün getdün, oğul; Məni qoydun pis günə

  Tam oxu »
 • PÜSGÜNTÜ

  (Biləsuvar) narın yağış

  Tam oxu »
 • PÜSİNGİ

  (Cəlilabad) çətinlik. – Əli püsinginən gedey

  Tam oxu »
 • PÜSÜK

  (Cəbrayıl) yan-yörəsi qopmuş aşıq. – Püsük yüngüldü deyin, ona saqqa deyəndə ilim-ilim itir

  Tam oxu »
 • PÜSÜNGÜ

  (Qazax) bax püsgüntü Püsüngü tökmək (Meğri) – narın yağış yağmaq. – Bəyəxdən püsüngü tökey

  Tam oxu »
 • PÜSÜNGÜLƏMƏK

  (Cəbrayıl) narın yağmaq (yağışa aiddir). – Yağış yavaş-yavaş püsüngülüyür

  Tam oxu »
 • PÜSÜNTÜ

  (Balakən) zir-zibil

  Tam oxu »
 • PÜSÜR

  (Qazax) zibil

  Tam oxu »
 • PÜSÜRÜNTÜ

  (Qazax) bax püsüntü. – Püsürüntüynən zibil bir sözdü

  Tam oxu »
 • PÜSÜRÜNTÜGÖTÜRƏN

  (Qazax) xəkəndaz. – Püsürüntügötürənnən zibil atallar

  Tam oxu »
 • PÜSÜS

  (Culfa) bax pusus

  Tam oxu »
 • PÜSYƏR

  püsyər olmax: (Gəncə, Qazax) səpələnmək. – Taxıl püsyər oluf (Qazax); – Bayramda arvad-uşax hamısı düzdərə püsyər olur (Gəncə)

  Tam oxu »
 • PÜŞ

  I (Oğuz) yabanı bitki adı. – Püşün diş ağrısına xeyri var II (Bolnisi, Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Qax, Qazax, Meğri, Şəmkir, Tovuz) bax puş

  Tam oxu »
 • PÜŞDƏ

  (Ağdam, Ağdaş, Balakən, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz) şlüz (çayda, arxda, dəyirman novunun başında və s. lazım olduqca su buraxmaq üçün qapı)

  Tam oxu »
 • PÜŞDƏX’LƏMƏX’

  (Hamamlı) qoyunu qayçı ilə qırxarkən zolaq əmələ gətirmək. – İsa qoynu yaxşı püşdəx’le:f

  Tam oxu »
 • PÜŞDƏX’Lİ

  (Hamamlı) zolaqlı qırxılmış (qoyun). – Ə, püşdəx’li qoyun gözümə dəymir axı, görən, harya gedif!

  Tam oxu »
 • PÜŞDƏLƏ

  (Qazax) qoyun qırxılarkən belində düzəldilən yun zolağı

  Tam oxu »
 • PÜŞDƏMƏ

  (Qazax) xörək adı. – Püşdəmə mal ətinnən pişir

  Tam oxu »
 • PÜŞDƏMƏX’

  (Şəmkir, Tovuz) peyinləmək. – Yeri əkerix’, sonra da püşderix’ (Tovuz); – Bi:l yeri püşdədim, qartof yaxşı yəldi (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • PÜŞGÜ

  püşgü tutmax: (Basarkeçər) güləşmək. – No:rıznan İsa püşgü tutuflar, No:ruz basıv onu

  Tam oxu »