Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PEÇDAMAL

  (Ağbaba) önlük

  Tam oxu »
 • PEDƏ

  (Gədəbəy, Tovuz) əl ağacı. – O pedeyi maηa ver (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • PEKLİK

  (Zaqatala) ağılsız

  Tam oxu »
 • PEL

  (Dərbənd) kəvər. – Pel meşələrdə çox oladı

  Tam oxu »
 • PENCƏ

  (Ağdam, Cəbrayıl, Füzüli, Xocalı, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Tovuz, Yevlax, Zəngilan) 1. on dərzdən ibarət taxıl (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Füzuli

  Tam oxu »
 • PENCƏKEŞ

  (Biləsuvar, Əli Bayramlı, Kürdəmir, Sabirabad) 1. təndir çörəyi (Biləsuvar, Kürdəmir, Sabirabad). – Burda səkgiz pencəkeş var (Biləsuvar); – Şornan is

  Tam oxu »
 • PENCƏR

  (Basarkeçər, Ordubad, Şəmkir, Şərur, Tovuz) yeyilən göyərti. – Qoyunqulağı, quşəpbəyi, qazə:ğı pencərdi (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • PENCƏRƏ GÖRMAĞ

  (Dərbənd) bax pencəriyə gitmağ. – Pencərə görmağa gitmiyədi

  Tam oxu »
 • PENCƏRİYƏ GİTMAĞ

  (Dərbənd) nişanlısının görüşünə getmək. – Oğlan pencəriyə gitmişdi

  Tam oxu »
 • PEPEŞ

  (Bakı) çörək (uşaq leksikonunda)

  Tam oxu »
 • PER

  (Yardımlı) əyri. – Per ağaşdan balta sapı olmaz

  Tam oxu »
 • PEREKAL

  (Şəki) kiçik sahədə taxıl. – Bi put perekal ehmişdıx, unnan düz un sekkiz put taxıl oldu

  Tam oxu »
 • PERİX’DİRMƏX’

  (Ağdam) didərgin salmaq. – İt töyüx-cücəni perix’dirif

  Tam oxu »
 • PERİX’MƏX’

  (Ağdam, Cəbrayıl, Çənbərək, Meğri) didərgin düşmək. – Töyüx perikif (Ağdam); – Töyüx’ perikif deyin yumurtası tapılmır (Çənbərək); Qərqə <qarğa

  Tam oxu »
 • PERİNC

  (Dərbənd) buğdaya oxşar taxıl. – Dasdarda boğda da çəkərdig, perinc də çəkərdig

  Tam oxu »
 • PERTO:

  (Qazax, Tovuz) qanmaz. – O, perto:nun biridi (Tovuz)

  Tam oxu »
 • PESDEYİ

  pesdeyi elemeg: (Bakı) ehtiyat üçün saxlamaq. – Muni də dar günümçün pesdeyi elemişdim

  Tam oxu »
 • PESƏ

  (Tovuz) boynuyoğun

  Tam oxu »
 • PESƏLƏ

  (Meğri) tükünün bir hissəsi tökülmüş (papaq). – İbi yəxşi yadıma gəley, bir də bir pesələ papax qoyeydi

  Tam oxu »
 • PEŞ

  peş gəlmək: (Cəbrayıl, Naxçıvan) hədiyyə vermək

  Tam oxu »
 • PEŞAR

  peşar eləmək: (Zəngilan) yığımdan sonra ağacda qalan meyvəni dərmək. – Əli meyvə ağaclarınnan peşar elədi

  Tam oxu »
 • PEŞARI

  (Cəbrayıl) yığımdan sonra ağacda qalan meyvə. – Uşaxlar peşarı yığmağe: dif

  Tam oxu »
 • PEŞARRAMAX

  (Qarakilsə) yığımdan sonra ağacda qalan meyvələri dərmək. – Meyvəni peşarradım

  Tam oxu »
 • PEŞDƏREŞD

  (Cəlilabad) ardıkəsilməyən. – Maşınnar peşdəreşd işdey

  Tam oxu »
 • PEŞEKƏR

  (Başkeçid) yük atı

  Tam oxu »
 • PEŞƏKƏR

  (Qax) balaca çoban

  Tam oxu »
 • PEŞƏMƏNGÜLÜ

  (Xocalı) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • PEŞƏR

  (Meğri) qoyundan axşam sağılan süd. – Dədəm diyərdi: “Peşər haram oler, peşəri sütə qatmazlar”

  Tam oxu »
 • PEŞƏRƏMƏK

  (Şərur) axtarmaq. – Ged ordan peşərə, özüvə üzüm tap

  Tam oxu »
 • PEŞƏRİ

  (Füzuli) bax peşər

  Tam oxu »
 • PEŞXON

  (Çənbərək) b ax peşqon. – Hajı peşxonu Səlviyə verdi

  Tam oxu »
 • PEŞXOTDUĞ

  peşxotduğ keçmək: (Salyan) müvəqqəti iqtisadi çətinlik keçirmək (yazda köhnə taxılın qurtaran, yeni taxılın biçilən vaxtında)

  Tam oxu »
 • PEŞİN

  peşin verməx’: (Ağdam) avans vermək. – Qulluxçulara peşin verillər

  Tam oxu »
 • PEŞKAN

  (Lənkəran) buxarının qabağına qoyulan dəmir təbəqə

  Tam oxu »
 • PEŞKAR

  (Biləsuvar, Cəlilabad, Yardımlı) həyətyanı sahə. – Peşkarda bir az soğan əkmişəm (Biləsuvar); – Peşkarda ağac əkəcəm (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • PEŞKİR

  (Ağbaba, Basarkeçər, Gədəbəy) əl-üz dəsmalı. – Peşkiri ver qonağa, əlin silsin

  Tam oxu »
 • PEŞQON

  (Basarkeçər, Başkeçid, Borçalı) yuxayayan. – Peşqonun üssündə yuxa ya:rıx (Basarkeçər); – Peşqonu maηa ver (Başkeçid); – Peşqon də:rmi olor, taxdadan

  Tam oxu »
 • PEŞQUN

  (Başkeçid, Borçalı, Hamamlı) bax peşqon. – Peşqunu gəti, çörəx’ ya:x (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • PEŞQURT

  (Ağdam, Borçalı, Füzuli, Gədəbəy, Qazax, Şəki, Şuşa, Yevlax) taxılın novbarı. – Peşqurt vaxdınatan çox var hələmləri, nə:n (nə üçün) darıxeysın? (Gədə

  Tam oxu »
 • PEŞMEG

  (Bakı) bax peşveng

  Tam oxu »
 • PEŞVENG

  (Şəki) düyü unundan bişirilmiş halva növü. – Üş kilo peşveng bəsimdi

  Tam oxu »
 • PET

  (Salyan) kef. – Uşağ öz petindədi

  Tam oxu »
 • PETİ

  (Qazax, Meğri) yaraşıqsız. – Bu peti inəyi niyə saxle:rsən? (Meğri)

  Tam oxu »
 • PEYDAR

  (İsmayıllı, Zərdab) həmişə, aravermədən. – Mən peydar bu birqa:dada işdəmişəm; – Sənin işin peydar belə olur (Zərdab)

  Tam oxu »
 • PEYDƏMƏ

  (Cəlilabad) həmişə, aravermədən. – Peydəmə mının bırnınnan qan gedey

  Tam oxu »
 • PEYDƏR

  (Borçalı, Cəbrayıl, Çənbərək, Qazax, Şəmkir, Tovuz) bax peydar. – Bizim bulaxdan peydər su axer (Borçalı); – Dayım peydər bir mahnı oxuyur (Şəmkir); –

  Tam oxu »
 • PEYDƏRİ

  (Gəncə, Salyan) bax peydar. – Peydəri su axıdır, gənə deyir taxılım yanır (Gəncə); – Özi peydəri çay içir, mə: vermir (Salyan)

  Tam oxu »
 • PEYĞAMBIĞDA

  (Salyan) qarğıdalı. – Peyğambığda yayda çıxır. – Peyğambığda xeyirri şeydü

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏR

  I (Quba, Laçın) qarğıdalı. – Qaraqışlax kəndində qardalıya peyğəmbər deyillər (Laçın) II (Göyçay) bazar ertəsi Peyğəmbər armud (Quba) – armud növü

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRBUĞDA

  (Əli Bayramlı) bax peyğambığda

  Tam oxu »