Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • TÜKƏN

  qurtar, sona çat; daha qız olmasın

  Tam oxu »
 • TÜKƏNNAZ

  naz bitsin, tükənsin; daha qız doğulmasın

  Tam oxu »
 • TÜKƏNZƏR

  qızıl bitsin, tükənsin; daha qız doğulmasın

  Tam oxu »
 • TÜKƏZ

  “Tükəzban” (bax) adının ixtisar variantı; t.bitməyən, tükənməyən, sonsuz.

  Tam oxu »
 • TÜKƏZBAN

  “Quran”ın “Əlrəhman” surəsindəki “tükəzziban” sözündən yaranmış bir addır. Əslində “təkazəbə” felindəndir və “Onlar təkzib edirlər, uydururlar” deməkd

  Tam oxu »
 • TÜKƏZBANU

  “Quran”ın “Əlrəhman” surəsindəki “tükəzziban” sözündən yaranmış bir addır. Əslində “təkazəbə” felindəndir və “Onlar təkzib edirlər, uydururlar” deməkd

  Tam oxu »
 • TÜKƏZNAR

  bitməyən, tükənməyən od; sonsüz gözəl

  Tam oxu »
 • TÜKƏZNUR

  bitməyən, tükənməyən işıq, nur; hədsiz gözəl

  Tam oxu »
 • TÜLAY

  Ayın tül pərdəsi; zərif, incə, gözəl qız

  Tam oxu »
 • TÜLAYƏ

  Ayın tül pərdəsi; zərif, incə, gözəl qız

  Tam oxu »
 • TÜNAL

  gecəyə aid, qaranlığa məxsus

  Tam oxu »
 • TÜNAY

  «tün» və «Ay» sözlərindən düzəlmiş, «gecə görünən Ay» deməkdir

  Tam oxu »
 • TÜNAY

  gecə görünən Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TÜNAYƏ

  gecə görünən Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TÜNAYƏ

  «tün» və «Ay» sözlərindən düzəlmiş, «gecə görünən Ay» deməkdir

  Tam oxu »
 • TÜNCAY

  işıqlı Ay; bürünc Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TÜNZALƏ

  güzəştə getmə, bağışlama

  Tam oxu »
 • TÜRBƏ

  müqəddəs və ya böyük şəxslərin məzarı üstündə tikilən məqbərə, mavzoley

  Tam oxu »
 • TÜRBƏT

  müqəddəs və ya böyük şəxslərin məzarı üstündə tikilən məqbərə, mavzoley

  Tam oxu »
 • TÜRFƏ

  zərif, incə, füsunkar, qəşəng

  Tam oxu »
 • TÜRFƏXANIM

  tapılmayan xanım, nadir xanım

  Tam oxu »
 • TÜRKAN

  türklər, türklərin vətəni

  Tam oxu »
 • TÜRKANA

  türklər, türklərin vətəni

  Tam oxu »
 • TÜRKANƏ

  türklər, türklərin vətəni

  Tam oxu »
 • TÜRKANXATIN

  türklərin qadını, türklərin xatunu

  Tam oxu »
 • TÜRKANXATUN

  türklərin qadını, türklərin xatunu

  Tam oxu »
 • TÜRKAY

  türk Ayı; türk gözəli; Ay kimi türk qızı

  Tam oxu »
 • TÜRKAYƏ

  türk Ayı; türk gözəli; Ay kimi türk qızı

  Tam oxu »
 • TÜRKÜNAZ

  türkün nazı; nazlı türk qızı

  Tam oxu »
 • TÜRNANƏ

  «tür(lü)» və «nanə» sözlərindən düzəlmiş, «gözəl, ləziz nanə»; məcazi mənada «gözəl qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • TÜRÜNC

  qabığı girintili-çıxıntılı, naringidən iri turşməzə subtropik meyvə

  Tam oxu »
 • UCAZƏR

  ən yüksək, ali, ülvi, qiymətli zər; qeyri-adi, qızıl kimi qız

  Tam oxu »
 • UĞURBƏYİM

  uğurlu bəyim, uğur gətirən bəyim; xoşbəxt qız

  Tam oxu »
 • UĞURGÜL

  uğurlu gül, uğur gətirən gül; xoşbəxt gül-qız

  Tam oxu »
 • UĞURXANIM

  uğurlu xanım, uğur gətirən xanım; xoşbəxt xanım

  Tam oxu »
 • UĞURNAZ

  uğurlu, faydalı naz; fərəh, sevinc bəxş edən gözəl

  Tam oxu »
 • UĞURNİSƏ

  uğur, fayda gətirən qız; uğurlu gündə doğulan qız

  Tam oxu »
 • UĞURZƏR

  xoşbəxtlik Günəşi, səadət şəfəqi kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • ULDUZ

  gecələr göydə parıldayan göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZA

  gecələr göydə parıldayan göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZBƏYİM

  ulduz kimi parlaq, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ULDUZƏ

  gecələr göydə parıldayan göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZXANIM

  ulduz kimi parlaq, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ULUDƏ

  çox böyük, ən böyük, hörmətli, ağbirçək qadın

  Tam oxu »
 • UMAY

  İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay

  Tam oxu »
 • UMAYƏ

  İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay

  Tam oxu »
 • UMAYRA

  “Umay” və “Günəş” Allahı “Ra” teonimlərindən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • UMBACI

  bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir)

  Tam oxu »
 • UMBƏYİM

  bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir)

  Tam oxu »
 • UMBİKƏ

  bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir)

  Tam oxu »