BABABƏY

baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy.
BABA
BABACAN