BABİLİNƏJAD

f. nəsilcə babilli olan, mənşəcə babilli.

BABİLİ
BABÜLLAH