BADƏMİ

f. badamı, badam kimi (əsasən göz haqqında).

BADƏM
BADƏNUŞ