BADBEZƏN

f. «külək vuran» 1) yelpinc, yelpik; 2) ventilyator.

BADBAN
BADBƏRF