BADİYƏNİŞİN

ə. və f. «çöldə oturan» çöldə yaşayan.

BADİYƏGƏRD
BADİYƏPEYMA