BADNƏVƏRD

f. küləklə döyüşən, küləyə qarşı duran.

BADKEŞ
BADNÜMA