Birdilli situasiya

1. Kommunikativ fəaliyyət eyni işarə sisteminin kodu altında gedən (həyata keçirilən) situasiya. 2. İnformasiyanın işlənib hazırlanmasını elə şəraitdə nəzərdə tutur ki, bu zaman maşının girişində və çıxışında işlənib hazırlanan informasiya eyni təbii dildə realizə olunur. 3. Bu o zaman baş verir ki, maşının girişində və çıxışında informasiya eyni dildə daxil olur. 4. İnformasiyanın «insanmaşın- insan» sistemində hazırlanması elə şəraitdə gedir ki, bu zaman maşının girişində və çıxışında informasiya eyni dildə realizə olunur. Belə realizasiya üçün bariz nümunə linvostatistik tədqiqatlar, informasiya- axtarış sistemləri və s. ola bilər.
Birdilli lüğət
Birdillik