Butan

doymuş karbohidrogen, rəngsiz qazdır. Təbi yanar qazdan, neft emalı qazlarının butan- butilen fraksiyalarından və neft qazlarından alınır. Mühərik yanacaqlarına qiymətli komponent kimi qarışdırılır və həmçinin butanın müxtəlif karbohidrogenlərlə qarışığından qaz- yanacaq kimi istifadə olunur.
Buruq
Cihaz yağları

Digər lüğətlərdə