CÖVHƏRNANƏ

bax nanə cövhəri (arağı) (“nanə”də).
CÖVHƏR
CÖVLAN

Digər lüğətlərdə