CÜCÜYEYƏN

sif. zool. Cücü ilə qidalanan, həşərat yeyən. Cücüyeyən quşlar.
CÜCÜ
CÜFT

Digər lüğətlərdə