CƏDD-ƏQRƏBA

is. [ ər. ] Bütün nəsil, qohum-əqrəba, ata-baba.
CƏDD
CƏDİD

Digər lüğətlərdə