CƏFƏNGLƏMƏ

Cəfəngləmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CƏFƏNGLƏMƏ naqqallama — gəvəzələnmə — çərənləmə
CƏFƏNGİYAT
CƏFƏNGLƏMƏK

Digər lüğətlərdə