CƏFƏNGLƏMƏK

f. Boş-boş danışmaq, mənasız sözlər danışmaq, çərən-pərən danışmaq, çərənləmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CƏFƏNGLƏMƏK naqqallamaq — gəvəzələnmək — çərənləmək
CƏFƏNGLƏMƏ
CƏFƏNGLİK

Digər lüğətlərdə