CƏFAÇI

bax cəfakeş.
Min tən ilə bir cəfaçı səyyad; Ol zarə yetmişdi, qıldı fəryad. Füzuli.

CƏFA
CƏFAKAR

Digər lüğətlərdə