CƏFAKARLIQ

is. Cəfa vermə, əzab, əziyyət vermə; incitmə; zülmkarlıq.
□ Cəfakarlıq etmək – əzab vermək, incitmək, zülm etmək.
[Cavad bəy:] Xan cənabınıza məlum olan ədavətə görə Səməd xanın oğlu Səfiqulu xan böyük cəfakarlıq edir. N.Vəzirov.

CƏFAKAR
CƏFAKEŞ

Digər lüğətlərdə