CƏFALI

CƏFALI – SƏFALI Uzaqdan dadlı, nəşəli, yaxından zəhərli, cəfalı, bəlalı, ömrü puç edən bir şeydir (S.S.Axundov); Doğrudan da, ürəkaçan və səfalı bir yer idi (M.Talıbov).

CƏFA
CƏFƏNG

Digər lüğətlərdə