CƏFALANMA

Cəfalanmaq”dan f.is.
CƏFAKEŞ
CƏFALANMAQ

Digər lüğətlərdə