CƏFALANMAQ

f. Cəfa çəkmək, əzab çəkmək, zülm çəkmək, möhnət çəkmək, iztirab çəkmək.
Pərimi görəndə edim ziyarət; Canım yar yolunda cəfalanıbdı. Qurbani.
Bundan belə bizi sərəfraz elə; Canım çox yolunda cəfalanıbdır. M.P.Vaqif.

CƏFALANMA
CƏFALI

Digər lüğətlərdə