Cümləüstü bütövlük

ən aşağısı iki yanaşı cümlədir ki, burada bu cümlələr eyni üsullu ifadə, eyni tipli və eyni istiqamətli olmaqla, onlara struktur məna korrelyasiya xasdır.
Cümlənin sintaktik strukturu
Çağırış siqnalı