CADUBAZLIQ

cadubazlıq bax sehrbazlıq

CADUBAZ
CADUÇU

Digər lüğətlərdə