CAHILBAŞI

is. köhn. zar. Məhəllə cahıllarına başçılıq edən, dikbaş, lovğa oğlan; ataman. Cahılbaşı yavaşıdı. – Atan oldu behiştdə, bu başqa məsələ.
Ver pulu, keçi qulun olsun. S.Rəhimov.

CAHIL-CUHUL
CAHILCA