CAHILLAŞDIRMA

Cahıllaşdırmaq”dan f.is.
CAHILCA
CAHILLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə