CAHANGİR

Gir hissəsi farsca qereftən (götürmək, almaq) məsdərinin əsasıdır. Cahan isə “dünya” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CAHANBAXŞ
CALAL

Digər lüğətlərdə