CAHANGİR

cahangir bax 1. işğalçı; 2. cahanşümul

CAHANDARLIQ
CAHANGİRLİK

Digər lüğətlərdə