CALATDIRMAQ

icb. Calaq işi gördürmək (birinə).
CALATDIRMA
CALATMA

Digər lüğətlərdə