CAMIŞÇI

is. Camışçılıq mütəxəssisi.
// Camış saxlamaqla, camışçılıqla məşğul olan adam.
CAMIŞ
CAMIŞÇILIQ

Digər lüğətlərdə