CAMADARLIQ

is. Camadarın işi, peşəsi. Camadarlıq eləmək.
CAMADAR
CAMAXATAN

Digər lüğətlərdə