CAMAXATANLI

sif. Camaxatanı olan.
[Veys:] Camaxatanlı, taxçalı və tamam kənd qaydası ilə döşənmiş olan böyük otağın aşağı başındakı şkafa yaxınlaşdı. Ə.Əbülhəsən.

CAMAXATAN
CAMAL

Digər lüğətlərdə