CEYRANGÖZLÜ

sif. İri, qəşəng gözləri olan.
Göllərində ördəkləri üzərlər; Çöllərində maralları gəzərlər; Güllərindən gəlinlər tac bəzərlər; Ceyrangözlü qızları var ölkəmin. C.Cabbarlı.
Sən ceyrangözlüsən, çatmaqaşlısan; Tayın-tuşun çoxdur, yar-yoldaşlısan… N.Rəfibəyli.

CEYRANGÖZ
CEYRANI

Digər lüğətlərdə