CEYRANOTU

is. bot. Bəzi növlərinin üstü xovlu tükcüklərlə örtülü uzun qılçıqlı ot – bitki.
CEYRANKEÇMƏZ
CƏBBƏXANA

Digər lüğətlərdə