CİBİŞDAN

zar. “Cib” 1-ci mənada.
◊ Cibişdana qoymaq (ötürmək) – bax cibinə qoymaq (“cib”də).
CİBXƏRCLİYİ
CİBKƏSƏN

Digər lüğətlərdə