CİDDİLƏŞDİRMƏ

Ciddiləşdirmək”dən f.is.
CİDDİ
CİDDİLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə