CİDDİLƏŞDİRMƏK

f. Ciddi eləmək, ciddi şəkil vermək. Üzünü ciddiləşdirmək.
– Çingi gülüş vəziyyətindəki simasını ciddiləşdirərək masanı taqqıldatdı… Çəmənzəminli.

// Ciddi xarakter vermək, ağırlaşdırmaq. Məsələni ciddiləşdirmək.
CİDDİLƏŞDİRMƏ
CİDDİLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə