CİFTLƏŞDİRMƏ

Ciftləşdirmək”dən f.is.
CİFT
CİFTLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə