cinayət prosesinin tərəfləri

Çəkişmə və hüquq bərabərliyi əsasında cinayət mühakimə icraatında ittihamı və müdafiəni həyata keçirən cinayət prosesinin iştirakçıları

cinayət prosesinin iştirakçıları
cinayət təqibi