COMƏRDCƏSİNƏ

zərf Comərd adama yaraşan bir tərzdə; alicənabcasına, mərdcəsinə. Comərdcəsinə özünü qabağa verdi.
COMƏRD
COMƏRDLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə