COMƏRDLƏŞMƏ

Comərdləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • COMƏRDLƏŞMƏ səxavətləşmə — alicənablaşma — mərdləşmə
COMƏRDCƏSİNƏ
COMƏRDLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə