CULFAÇILIQ

is. Culfanın işi, peşəsi, sənəti.
[Fatmanisə:] Almazın atası səhərdən- axşamacan onun-bunun qapısında culfalıq eləyirdi. C.Cabbarlı.
Qayadalı kəndinin əhalisi isə xüsusilə culfaçılıqla məşğul olmuşdur. “Elm və həyat”.
CULFA
CULFALIQ

Digər lüğətlərdə