CUMBULULUQ

is. dan. Balacalıq, kiçiklik.
CUMBULU
CUMDURMA

Digər lüğətlərdə