DÜDÜG

(Kürdəmir, Qarakilsə, Şamaxı)
yalan, hiylə. – Düdügə uydum ki, bu günə tüşdüm
◊ Düdüx’ vermax (Şəki) – yalan danışmaq, aldatmaq
DÜDƏMƏ
DÜDÜX’