DÜDƏMƏ

düdəmə bax mələz 2

DÜÇAR
DÜDÜK

Digər lüğətlərdə