DAĞALLIĞ

I
(Füzuli, Gəncə, Qazax, Şəmkir)
cığallıq. – Dağallığ yaxşı şey də:l (Gəncə); – Onun dağallığına baxma, söz qanan adamdı (Şəmkir)
◊ Dağallığ eləməy (Salyan, Şəmkir) – oyunun qaydasını pozmaq, cığallıq etmək. – Oyunda dağallığ etməzdər (Füzuli); – Adə, sə: min dəfə demişəm, oyında dağallığ eləmə; – A gədə, dağallığ eləmə, dinç otur (Salyan)
II
(Şəmkir)
lovğalıq. – Ona yaxın getmə, dağallığınnan bilmer nağayırsın
DAĞAL
DAĞAN