DADIMSIMMAĞ

(Salyan)
dadına baxmaq. – Bir qaşıx bı xörəgdən dadımsın görəg duzu necədi?
DADIMDUZUM
DADIŞMAX